Joselitto EL Carri

Times from the Android App:
CircuitTimePoints
José Antonio 00:13.454 0
tres zeros 01:06.381 0
clasic 01:14.697 0
preuevalo 03:02.796 0
zzzzzzzz 20:32.664 0